Có vết thương hở không nên ăn gì để nhanh lành, không bị sẹo?