CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG - Juneglow.vn

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Cảm ơn Quý khách đã truy cập vào trang website juneglow.vn. June Glow luôn tôn trọng và cam kết bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng. Quý khách hàng sẽ được yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin theo mẫu có sẵn trên website: Họ tên, địa chỉ (địa chỉ nhà riêng hoặc văn phòng công ty), email (cá nhân hoặc công ty), số điện thoại (cá nhân, nhà riêng, công ty). Thông tin này được yêu cầu dùng để phục vụ đặt hàng online của quý khách (bao gồm gửi email xác nhận đặt hàng đến khách hàng).

Xin vui lòng đọc “Chính Sách Bảo Mật” dưới đây, để hiểu về những cam kết mà June Glow thực hiện nhằm bảo vệ quyền lợi khách hàng truy cập.

Mục đích thu thập thông tin


Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại juneglow.vn, khách hàng có thể nhận được yêu cầu đăng ký với June Glow về thông tin cá nhân như: Email, Họ tên, Địa chỉ, Số liên lạc… Mọi thông tin khách hàng khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. June Glow không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

June Glow thu thập và sử dụng thông tin cá nhân nhằm cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Sử dụng thông tin cá nhân của quý khách nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về người dùng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

Phạm vi sử dụng thông tin


Cung cấp các dịch vụ từ June Glow đến Quý khách hàng.

Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và June Glow.

Liên lạc và giải quyết với Quý khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

Trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Thời gian lưu trữ thông tin


Thông tin cá nhân của quý khách hàng sẽ được lưu trữ trong hệ thống nội bộ của June Glow cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

Công cụ & phương tiện để người dùng chỉnh sửa thông tin cá nhân


Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào website juneglow.vn theo các liên kết thích hợp mà chúng tôi cung cấp.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân người dùng


June Glow sẽ áp dụng các phương án và giải pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh nhằm bảo mật thông tin cá nhân khách hàng một cách tốt nhất. Thông tin cá nhân người dùng sẽ được lưu trữ trong trung tâm dữ liệu và chỉ được truy xuất nhằm cung cấp các dịch vụ chăm sóc khách hàng từ June Glow.

Thay đổi chính sách bảo mật


Chính sách bảo mật này có thể được câp nhật và thay đổi theo thời gian. Mọi điều khoản dịch vụ được cập nhật sẽ có hiệu lực kể từ khi juneglow.vn công bố chúng trên trang này.

Thông tin liên hệ


Khách hàng có thể liên hệ đến June Glow theo địa chỉ sau đây khi cần giải đáp các thắc mắc về chính sách quyền riêng tư.
+ Địa chỉ: 38 Trương Quyền, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
+ Hotline: 0907203550
+ Email: [email protected]

Shopping Cart