Tinh bột nghệ để được bao lâu? Cách nhận biết tinh bột nghệ hết hạn