Những người không nên uống tinh bột nghệ để tránh gây hại sức khỏe