Chữa trào ngược dạ dày bằng nghệ tươi có hiệu quả không?