Bà bầu ăn nghệ được không? Cần lưu ý gì khi ăn nghệ để an toàn?