Uống Nano Curcumin có nóng trong người, nổi mụn không?