Có nên uống tinh nghệ trước khi đi ngủ không và cần lưu ý gì?