Chữa bệnh gan nhiễm mỡ bằng nghệ có hiệu quả, an toàn không?